Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mobilní svoz nebezpečných odpadů

V rámci svozu mohou občané obsluze vozidla odevzdávat následující druhy odpadů: baterie, akumulátory, zahradní chemii, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelů, odstraňovače plísní), zářivky a výbojky.

datum
čas přistavení
sobota 1. 10.8.00 – 8.20

8.30 – 8.50

9.30 – 9.50


sobota 5. 11.8.00 – 8.20

8.30 – 8.50

9.00 – 9.20

9.30 – 9.50

10.00 – 10.20

10.30 – 10.50

11.10 – 11.30

11.40 – 12.00