Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Věnuje radnice někdy pozornost silnicím na sídlištích?

Věnuje radnice někdy pozornost silnicím na sídlištích? Například v Böhmově ulici na Lužinách vyčnívají v některých místech poklopy kanálů…

Většina silnic v naší městské části patří hlavnímu městu a spravuje je Technická správa komunikací hl. m. Prahy (dále TSK), která také zajišťuje zimní údržbu, úklid a případné opravy komunikací. Náš odbor dopravy je s TSK ve spojení a pravidelně nahlašuje závady na komunikacích, které by měly být opraveny. Realizace oprav je samozřejmě limitována množstvím finančních prostředků, kterých má TSK dlouhodobě nedostatek. Jsem moc rád, že letos našla TSK peníze na realizaci tří oprav na našem území, které jsme opakovaně urgovali. Jde o rekonstrukci plochy parkoviště v ulici Ovčí hájek, opravu nerovného povrchu zmíněné ulice Böhmova a opravu lávky pro pěší přes Mukařovského ulici od stanice metra Luka k obchodnímu centru. Konkrétní termíny prací zatím nejsou známy. TSK realizuje veřejnou zakázku na dodavatele s tím, že opravy by měly proběhnout ještě v tomto roce. Asi by bylo dobré také zmínit, že TSK letos provedla opravu jízdního pruhu v části Jeremiášovy ulice, odstranila proláklinu na ulici Mukařovského, kde se za deště tvořila louže, a nyní opravuje část Bucharovy ulice směrem do Motola.

David Vodrážka
Starosta Prahy 13