Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Bucharova ulice

Jménem českého astronoma byla pojmenována nejen planetka, označená původně 1984 RH, ale i jedna z hlavních ulic v Praze 13. Vychází severním směrem z křižovatky nad Galerií Butovice – jakoby byla pokračováním ulice Radlické, pokračuje kolem metra Nové Butovice, nadjezdem přes Rozvadovskou spojku a v táhlém klesání ve tvaru „S“ se spouští do Motolského údolí. Překračuje Plzeňskou a pod nemocnicí Motol se proměňuje v ulici Kukulovu. Český astronom, geodet, profesor ČVUT a člen korespondent ČSAV, zakladatel geodetické astronomie Emil Buchar se narodil 4. srpna 1901 v Horní Nové Vsi. Po absolvování reálky v Nové Pace studoval astronomii na přírodovědecké fakultě University Karlovy, kde v roce 1927 dosáhl doktorátu. Už během studia při pobytu na alžírské hvězdárně v Bouzareah objevil 17.listopadu 1925 novou planetku mezi Marsem a Jupiterem, kterou na počest své matky nazval Tynka. Planetka s průměrem asi 29 kilometrů oběhne kolem Slunce jednou za 3,26 roku. Po návratu nastoupil do Vojenského zeměpisného ústavu kde se zabýval geodetickou astronomií. V pozdějších letech se zaměřil na pozorování komet a nezávisle objevil kometu 1939 III. Zdokonalil cirkumzenitál – přístroj, kterým bylo možné s vysokou přesností určovat pohyby pólů a změny rotace Země. Z pohybu Sputniku 1 odvodil a zpřesnil zploštění Země. Významná byla i pedagogická a organizační činnost prof. Buchara na ČVUT, kde po válce vyučoval. Byl členem významných astronomických společností i nositelem mnoha vyznamenání, zastupoval naši republiku v řadě mezinárodních organizací. Profesor Emil Buchar zemřel 20. září 1979 v Příbrami po těžké chorobě. V září 1984 objevil astronom Antonín Mrkos z observatoře na Kleti planetku označenou 1984 RH, kterou nazval Emil Buchar.

Dan Novotný