Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram svozu biologického odpadu

Listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu. NE živočišné zbytky!

Upozornění: Pokud bude na stanovišti naplněn kontejner dříve než za 3 hodiny, bude přistaven další!


datum
ulice
čas přistavení
6. 10.
K Sopce (zpevněná plocha)
13.00 – 16.00
7. 10.
K Fialce (plocha u č. 1219)
9.00 – 12.00
7. 10.
Srnčí (křižovatka s ul. U Dobráků)
13.00 – 16.00
13.10.
náměstí Na Lužinách
13.00 – 16.00
14.10.
K Řeporyjím x K Chabům
9.00 – 12.00
14.10.
5. máje
13.00 – 16.00
20.10.
Vstavačová
13.00 – 16.00
27.10.
K Fialce
13.00 – 16.00
28.10.
Melodická
9.00 – 12.00
28.10.
U Kašny
9.00 – 12.00
4. 11.
K Hájům x Okruhová
9.00 – 12.00
4. 11.
5. máje
13.00 – 16.00
10. 11.
Vstavačová
13.00 – 16.00
11. 11.
Chalabalova
9.00 – 12.00
11. 11.
K Sopce
9.00 – 12.00
18. 11.
K Fialce
9.00 – 12.00
18. 11.
Klausova
13.00 – 16.00
18. 11.
V Nové vsi x K Návrší
13.00 – 16.00

Michaela Líčková