Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Medové Sluneční náměstí

Festival volného času Prahy 13, kdy jedna akce střídá druhou, je tradičně velkým lákadlem. Například v pátek 14. září bylo na Slunečním náměstí pořádně živo po celý den. Už v devět hodin ráno začal 4. ročník Pražského medobraní – největší jednorázový trh s medem, ke kterému tradičně patří nejen prodej a ochutnávka nejrůznějších druhů medu. Ti, kteří měli zájem, se o včelách, včelaření, medu a dalších včelích produktech dověděli spoustu zajímavých informací. Ze Slunečního náměstí se tak na jeden den stalo náměstí medové. Bez zajímavosti ale nebyl ani neobyčejně pestrý doplňkový program – děti si mohly vyzkoušet svou zručnost v Řemeslných dílničkách, spolu s přítomnými instruktory bezpečné techniky sebeobrany nebo si mohly ověřit své znalosti v poskytování první pomoci.

A bylo se také na co dívat a co obdivovat. Ať už to bylo vystoupení Taneční skupiny Mirabel nebo úžasné výrobky chráněné dílny PROSAZu. A protože byly prodejné, mnozí neodolali.

Eva Černá