Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Přínosná a inspirující setkání

Září je měsícem, kdy se po letních prázdninách otevřou nejen základní a mateřské školy, ale svoji činnost zahájí také dvanáct klubů sdružujících seniory naší městské části. První klub seniorů vznikl v Praze 13 v roce 1998, tedy před dvaceti lety. Za tu dobu je klubů daleko víc a mají i různá zaměření. Jedno ale mají společné. Dávají našim starším spoluobčanům možnost scházet se, popovídat si, pobavit se, někdy se třeba svěřit s problémy, vyrazit na výlet a poznat zajímavá místa – zkrátka nebýt sám. Celou řadu aktivit si senioři zajišťují sami, v něčem pomůže Středisko sociálních služeb Prahy 13 a samozřejmě městská část. Pro ni patří péče o seniory dlouhodobě mezi priority.

„Nejvíce se o tom, co lidé potřebují, co se jim líbí nebo naopak, dozvím při osobních setkáních,“ řekl starosta David Vodrážka. „Pokaždé, když zajdu mezi seniory, se utvrzuji v tom, že jim dění v naší městské části vůbec není lhostejné. Dobré věci dokáží ocenit, ale umí být i velmi kritičtí. Při poprázdninových setkáních v klubech ocenili například uskutečněné výlety, ale jedním dechem poukazovali na špatný stav chodníků nebo nedostatek laviček. Nejvíce otázek se ale týkalo nového Domova pro seniory a všeho co je s ním spojené – vybavení, dny otevřených dveří, jakým způsobem se mohou jako potenciální klienti přihlásit... Musím říci, že pro mě osobně jsou to setkání přínosná a inspirující. Samozřejmě – vždycky je co zlepšovat, ale jsem přesvědčen, že se seniorům v Praze 13 žije dobře. A městská část udělá všechno proto, aby to tak bylo i nadále,“ dodal starosta.

Eva Černá