Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Stromy svobody

V rámci oslav stého výročí vzniku samostatné Československé republiky se naše Základní škola Janského zapojí do projektu Stromy svobody a naváže na něj realizací vlastního projektu s názvem Osudové osmičky. Nejprve proběhne jeho propagace mezi žáky, rodiči i veřejností. Akce bude odstartována slavnostním zasazením památné lípy za účasti zástupců městské části Praha 13. Slavnostní akt proběhne 22. října v 10.00 hodin. Dále budou na tuto akci navazovat dílčí části školního projektu se zaměřením na historii, občanskou výchovu, přírodopis, zeměpis, vlastivědu a prvouku. Celý projekt bude zakončen jeho prezentací a slavnostním vystoupením pro žáky, rodiče a širokou veřejnost.

Jan Havlíček, ředitel školy