Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin. Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, koberce a linolea, matrace, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy.
Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

datum
stanoviště
4. 10.
Kodymova – mezi parkovacími zálivy proti č. 2526/4
5. 10.
U Kašny – odstavná plocha
7. 10.
Drimlova – parkovací záliv vedle kontejnerů na tříděný odpad
(u č. 2367/97)
12. 10.
K Fialce – plocha u č. 1219 (bývalá prodejna potravin)
13. 10.
Böhmova – parkoviště u kotelny
15. 10.
Vlachova – Šostakovičovo náměstí – na chodníku proti č. 1511/8
18. 10.
Fantova – parkoviště před objektem č. p. 1742/23
19. 10.
Ovčí hájek – parkoviště proti č. 2159/16
20. 10.
Janského – parkovací záliv u lékárny (u č. 2254)
21. 10.
Melodická – křižovatka s ul. Operetní
26. 10.
Kettnerova – parkoviště u trafostanice (proti č. 2053/18)
2. 11.
Borovanského – křižovatka s ul. Kurzova (na chodníku)
3. 11.
Husníkova – parkoviště u trafostanice
4. 11.
5. máje – na vozovce proti č. 325/55
8. 11.
Podpěrova – před MŠ (u č. 1879)
10. 11.
Bašteckého – křižovatka s ul. Janského
15. 11.
Běhounkova – křižovatka s ul. Dominova – parkoviště proti č. 2463
22. 11.
Lýskova – křižovatka s ul. Chalabalova
(chodník u Grafotechny u č. 1594)
23. 11.
Jaroslava Foglara – parkovací záliv u č. 1333/8
24. 11.
Bellušova – chodník proti č. 1804/7


Jana Gilíková, vedoucí OŽP