Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Revitalizace vnitrobloku Fingerova

Revitalizace vnitrobloku Fingerova je právě u konce třetí etapy, která zahrnovala nejen modernizaci kruhových záhonů a úpravu zeleně, ale především revitalizaci zpevněných ploch v okolí školy a rekonstrukci cestního systému, který vnitroblok propojí jako celek. Komplexní úpravy přinesly místním obyvatelům kvalitnější prostředí, upravené zelené plochy, nové odpočinkové zóny a dětem moderní hřiště.

Rok 2021

„Revitalizace vnitrobloků je pro naší městskou část zásadním cílem. Místní sídliště byla stavěna v osmdesátých letech. Je nutné zajistit, aby jednotlivé vnitrobloky reflektovaly potřeby současných obyvatel a kvalita veřejného prostoru odpovídala standardům dnešní doby. V minulých etapách proběhla rekonstrukce dětského a sportovního hřiště, v rámci poslední etapy byly kompletně zrekonstruovány chodníky v západní části vnitrobloku,“ řekl starosta Prahy 13 David Vodrážka a dodal: „Poslední fáze prací, které se týkaly chodníků a prostranství před školou, jsme operativně přesunuli na dobu, kdy byla škola zavřená a přizpůsobili tak harmonogram prací. Původně se nejdřív měla upravovat zeleň, ale v době uzavření škol jsme se rozhodli postup prací upravit. Když děti nechodily do školy, upřednostnili jsme kompletní výměnu povrchů a chodníků. Kompletní revitalizace vnitrobloku Fingerova trvala několik let, ale výsledek určitě stojí za to.“

Rok 2021

Na revitalizaci celého vnitrobloku Fingerova byl zpracován projekt, který byl 19. května 2016 předložen občanům na veřejném projednání. Projekt byl přijat s kladnými ohlasy a bez připomínek.
Z důvodu rozsáhlosti a finanční náročnosti byly úpravy ve vnitrobloku Fingerova rozděleny do 3 etap:

Rok 2018

První etapa 2018

V roce 2018 bylo zrekonstruováno dětské hřiště včetně okolních sadových úprav. Cílem této etapy bylo sjednotit prostor, na kterém bylo roztroušeno několik dětských hřišť a vytvořit souvislou herní plochu, která bude sloužit jak malým, tak i větším dětem. V bezprostřední blízkosti dětského hřiště byly odstraněny staré nevzhledné keře a tři poškozené menší stromy. Tím se celý prostor otevřel a prosvětlil. Nově bylo vysazeno patnáct vzrostlých stromů, které doplnily stávající stromořadí. Okolo plastiky „Kamenožrouta“ byl založen polokruhový záhonek s nižšími keři, travinami, trvalkami a cibulovinami. TÉMA STOPU Revitalizace vnitrobloku Fingerova

Rok 2018

Druhá etapa 2019

V roce 2019 proběhla rekonstrukce sportovního hřiště. Byl nově upraven jeho povrch, zvýšilo se ochranné oplocení a zabudovaly se branky. Na povrchu hřiště přibyly grafické prvky pro skok do dálky a dva skákací panáci. Za plotem byl umístěn stůl na ping-pong, trampolína a lavičky. Zároveň byla na úkor zpevněné plochy rozšířena zeleň. V rámci této etapy bylo v okolí sportoviště vysazeno 5 nových stromů – 4 javory a 1 růžový jírovec. Tato etapa zahrnovala také stavbu plotu okolo celého dětského hřiště s několika vstupy, což bylo velkým přáním zdejších obyvatel.

Třetí etapa 2020

V roce 2020 započala poslední etapa revitalizace vnitrobloku, která byla dokončena v září letošního roku. Spočívala v úpravě prostranství před FZŠ prof. Otokara Chlupa a obnově popraskaných a zvlněných živičných povrchů chodníků, ke kterým došlo v posledních letech vlivem dlouhotrvajícího sucha a sedajícímu si podloží celé lokality Nových Butovic. Došlo k vizuálnímu sjednocení a prosvětlení celé oblasti díky odstranění rozpadajících se vyvýšených cihlových záhonů. Ty byly nahrazeny přirozenou „terénní vlnou“ s výsadbami trvalek a travnatých ploch a byl vybudován nový velký kruhový záhon. Plocha před vestibulem základní školy byla vydlážděna žlutooranžovou betonovou dlažbou, která koresponduje s barvou fasády budovy. Na prostranství byly nainstalovány nové lavičky a odpadkové koše.
Cena rekonstrukce celého vnitrobloku vyšla cca na 21,5 milionů korun, většinu nákladů pokryla dotace od hlavního města Prahy.

Lucie Steinerová