Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Tematické investování se stává hitem. Nabízí příběh a srozumitelnost

Svět investování prochází obdobím dynamických změn. Tradiční investiční strategie sice zůstávají základem práce s penězi, čím dál více se však prosazují nové přístupy. Jejich potenciál je velice silný zejména proto, že reagují na transformaci ve sféře ekonomiky a politiky, proměňující se preference a priority veřejnosti a v neposlední řadě proto, že nabízejí srozumitelný příběh, nikoli pouze ekonomické poučky a modely.
Nejspíš jste už slyšeli o nejrůznějších investičních strategiích – růstové, výnosové, hodnotové či indexové. První z nich je založena na výběru takových titulů, které jsou v danou chvíli levné, a mají proto značný potenciál budoucího růstu. Výnosová strategie oproti tomu cílí na stabilní a silné firmy, které jsou „zárukou“ ziskovosti, byť vzhledem k vysoké ceně už nenabízejí takový potenciál. Hodnotový přístup se v jistém ohledu podobá růstovému, ale na rozdíl od něj uplatňuje při výběru akcií odlišnou metodu, tzv. fundamentální analýzu, jejímž cílem je na základě veškerých dostupných údajů určit vnitřní hodnotu akcie a tu porovnat s aktuální tržní hodnotou. V tomto případě už se zohledňují i jiné než jen čistě ekonomické faktory. Indexová strategie je v zásadě založena na kopírování předem stanoveného indexu, což znamená, že investor nebude mít nikdy výnos vyšší než index.
Indexové investování je pasivní, nikoli aktivní. Bývá díky tomu méně nákladové než fondy spravované aktivně. Základní rozdíl spočívá v tom, že aktivní fondy operativně řídí portfolio manažer, který průběžně reaguje na vývoj na trhu a upravuje obsah fondu podle definované strategie. Typickým příkladem pasivního investičního nástroje je tzv. ETF (Exchange Traded Fund, veřejně obchodovaný fond), který se v posledních letech dostal do módy, zejména kvůli zmíněným nízkým nákladům, vysoké míře diverzifikace, transparentnosti a rostoucí popularitě automatizovaných řešení, která eliminují roli lidského faktoru. Obzvlášť v turbulentních a nejistých dobách, jako je ta naše, by však větší část portfolia měla být řízena aktivně. Kromě výše uvedených strategií existují fondy zaměřené na určitý region či průmyslové odvětví. Druhé z těchto hledisek už má blízko k fenoménu, jemuž se říká tematické investování a které je velice zajímavou alternativou.
Cílem tematického investování je najít relevantní témata se silným potenciálem do budoucna. Po identifikaci takového tématu následuje výběr sektorů a konkrétních firem, které k němu mají vztah. Potenciál zhodnocení je při vhodném výběru značný, ale zároveň je třeba počítat s volatilitou a nižší výkonností v kratším horizontu. Příkladem témat, která táhnou, jsou převratné inovace, problematika hospodaření s vodou, stárnutí populace či proměny životního stylu. Fondy zaměřené na inovace hledají firmy, jež mění pravidla hry ve svém odvětví, nebo dokonce vytvářejí zcela nový trh. Důležitým předpokladem je, že rychlost inovací se v důsledku technologického pokroku, globalizace a souvisejících socioekonomických změn zrychluje. Investice do inovativních firem působících v oblasti digitálních technologií, průmyslu 4.0, obnovitelných zdrojů či zdravotnictví tedy rozhodně dává smysl. Téma hospodaření s vodou je podobně perspektivní. Z vody se totiž stává čím dál cennější komodita. Souvisí to i s tím, že využitelné je dnes pouhé jedno procento světové vody, zatímco za posledních 40 let se světová populace zdvojnásobila a spotřeba vody vzrostla čtyřnásobně. Fondy zaměřené na vodu tak mohou nabízet podíl na firmách, které řeší problémy s dodávkami, nedostatkem nebo znečištěním vody. Nezáleží přitom na tom, zda podnikají v USA, Evropě či Asii.
Tematických fondů v nabídce investičních společností přibývá. Třebaže starší přístupy zůstávají nadále relevantní, tematické investování nabízí srozumitelnost, transparentnost, mnohem širší kontext a vazbu na aktuální společenské tendence, např. udržitelnost a zelenou transformaci. Proto by si do majetkových portfolií mělo najít cestu. S výběrem vhodných fondů vám může pomoci váš poradce.

Ondřej Marek, Ladislav Zemánek,
Stone&belter, ondrej.marek@sbelter.cz