Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mobilní sběr nebezpečného odpadu a potravinářských tuků a olejů

Hlavní město Praha zajišťuje pro obyvatele hl. m. Prahy zdarma v rámci mobilního sběru odložení následujících druhů odpadů: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, odpad s obsahem rtuti (např. teploměry), olej a tuk s nebezpečnými vlastnostmi, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva. Jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích). Kapalné a nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách! Kontakt na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: tel. 739 412 393, 604 705 036.

datum
stanoviště
čas přistavení
22. 10.– sokřižovatka ul. K Řeporyjím x K Chabům (u kapličky)
8.00 – 8.20

Kuchařova (parc. č. 160/468)
8.30 – 8.50

křižovatka ul. V Pískovně x Do Blatin
9.00 – 9.20

Na Radosti (parkoviště při ulici Tasovská)
9.30 – 9.50

křižovatka ul. Sazovická x Tulešická
10.00 – 10.20

Křivatcová (u pošty)
10.30 – 10.50

křižovatka ul. U Lípy x Hrozenkovská
11.00 – 11.20

Věstonická (obytný celek Zličínský dvůr)
11.30 – 11.50

Hostivická (před č. 7) – Sobín
12.00 – 12.20

křižovatka ul. Hostivická x Bojkovická (na otočce autobusu)
12.30 – 12.50
29. 10.– sonám. Na Lužinách
8.00 – 8.20

Mládí (u restaurace Mlejn)
8.30 – 8.50

Sezemínská (parkoviště)
9.00 – 9.20

Bellušova (parkoviště proti domu č. 1804)
9.30 – 9.50

Kolovečská (parkoviště)
10.00 – 10.20

Böhmova (parkoviště u kotelny)
10.40 – 11.00

Fantova (plocha před objektem č. 1742/23)
11.10 – 11.30

křižovatka ul. Vlachova x Šostakovičovo nám. (u č. 1511)
11.40 – 12.00

Jitka Zámorská, OŽP