Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Třebonické letní hry

Dvacátý druhý ročník Třebonických letních her se konal v sobotu 27. srpna. Celkem osm tříčlenných sportovních týmů přivítal u Třebonického rybníka starosta David Vodrážka a slavnostně zahájil sportovní soutěže. O tom, že při těchto hrách věk nehraje roli svědčí i to, že nejstaršímu družstvu bylo dohromady 156 roků. Organizátoři akce členové SDH Třebonice jako vždy perfektně připravili všechna sportoviště – soutěžilo se v běhu na lyžích a stříkání ruční stříkačkou na terč, překonání plovoucí lávky přes rybník, kdy mnoho účastníků zjistilo, že vylézt několikrát po pádu do vody zpět není vůbec jednoduché. Dalším krokem k cíli bylo přetahování voru s jedním členem posádky, který musel po celou dobu jízdy na voru stát, záchrana tonoucího z kanoe a štafeta v pití piva nebo limonády. Soutěž probíhala v přátelském duchu, ale snaha zvítězit byla vidět na každém soutěžícím.

V pozdních odpoledních hodinách velitel SDH Třebonice Filip Jordák vyhlásil vítězná družstva v tomto pořadí:

1. Neviměknem,

2. Zralé hrozny,

3. Šuliny.

Po ukončení soutěže byl vyhlášen prodej historických vítězných triček formou dražby s tím, že výtěžek bude zaslán Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek. Celkem byla vydražena částka 11 650 Kč. Děkujeme všem sportovcům za výkony, divákům za skvělou atmosféru a dražitelům za vybranou finanční částku, kterou pomohli dětem bojujícím s onkologickým onemocněním.

 Jaroslav Matýsek