Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Aby to bylo snazší

Základní škola Mohylová již třetím rokem organizuje přípravný desetidílný kurz pro budoucí prvňáčky Školička, jehož cílem je usnadnit dětem přestup ze školky do školy. V roce 2006 začínáme již 23. února od 16 hodin. Jednotlivá odpoledne budou zaměřena na hrubou a jemnou motoriku, grafomotoriku, zrakové vnímání a pravolevou orientaci, sluchové vnímání, početní představy, myšlení a řeč. V červnu kurzy zakončíme Odpolednem za školou.

M. Mašatová, zást. ředitelky školy