Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z našich škol 2

Soutěž 2006

Pozvánka na VI. ročník
Soutěže pro šikovné děti se zájmem o angličtinu..Soutěž se koná pod záštitou starosty Prahy 13
Bc. Davida Vodrážky a za podpory redakcí časopisů Bridge a R&R Rainbow ve středu 15. března 2006 od 9.00 hod. v ZŠ s RVJ Bronzová 2027 v Praze 13.
Soutěž je určená pro žáky 5. tříd pražských škol. Žáci si budou moci vyzkoušet své znalosti angličtiny v zábavných jazykových testech, hádankách, doplňovačkách, křížovkách i na počítači, ústně pak žáci předvedou samostatně svoji pohotovost ve „volné disciplíně“ (písničce, básničce, v krátkém vypravování, atd.). Nejlepší si odnesou věcné ceny a každý žák dostane čestné uznání za účast. Přihlašujte maximálně 5 žáků za školu.

Přihlášky na tel./fax: 235 514 369, 235 514 356 u Mgr. Čočkové nebo Mgr. Racmanové. E-mail: zs-bronzova@zs-bronzova.cz
Formulář přihlášky naleznete na www.zs-bronzova.cz nebo ho na požádání zašleme poštou.
ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Bronzová 2027, 155 00 Praha 13 – Lužiny (spojení: metro B, stanice Lužiny).
Informace o naší škole najdete na www.zs-bronzova.cz