Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z našich škol 7

Základní umělecká škola sděluje zájemcům o umělecké vzdělání v tanečním

, výtvarném a literárně dramatickém oboru, že od února přijímá na uvolněná místa žáky do 2. pololetí.
Kam se obrátit: Základní umělecká škola Praha 13 - Stodůlky, výuka probíhá v odpoledních hodinách v základních školách Trávníčkova a Kuncova, školné je 1 150 Kč. Více informací získáte na tel. 235 518 336, e-mail: zus.k_brance@zris.mepnet.cz, souhrnné informace také na www. praha13.cz v oblasti školství. 

Dana Řáhová, ředitelka