Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Co se staví na ploše mezi ulicemi Nárožní, Symfonická a Armády ve Stodůlkách?

Zajímalo by mě, co se staví na ploše mezi ulicemi Nárožní, Symfonická a Armády ve Stodůlkách? 

Na volné ploše západně od Kauflandu byla zahájena výstavba areálu, kterou stavební úřad povolil pod názvem „CAMPUS - střední soukromá škola s bydlením pro studenty a pedagogy, při ul. Nárožní, Praha 5 - Stodůlky“. Stavebníkem je společnost TAVARESA a.s., se sídlem v Praze 1. Třípatrový objekt školy je situován v severní části areálu podél ul. Nárožní, ze které má být také hlavní vstup do školy. Dopravní napojení je v severní části areálu přes vjezd a komunikaci sousedního areálu Lidl do křižovatky ulic Nárožní a Bavorská a na jihu na ulici Armády přes stávající komunikaci mezi školícím střediskem a obytnou zástavbou. Na jižní straně ke škole přiléhá sportovní úsek s běžeckou dráhou, soustavou hřišť a doskočištěm. Na sportoviště navazuje šest bytových sekcí ve třech třípatrových domech, ve kterých má být celkem 75 bytů. Byty jsou navrženy v souladu se stanoviskem Hygienické stanice hl. m. Prahy, aby mohly být použity jako bydlení pro studující a ostatní osoby (rodiny) vázané na provoz školy. Podle našich informací bude v areálu sídlit Bankovní institut vysoká škola, což vítáme, protože sídlo vysoké školy by pro Prahu 13 bylo jistě přínosem. Současně se také ale lidé dotazují, proč jsou byty pro učitele nabízeny v běžné komerční nabídce. K tomu mohu říci jen to, že investor splnil podmínky stavebního zákona, resp. územního plánu a územního rozhodnutí, a proto mu bylo vydáno stavební povolení. V těchto dokumentech jsou navrhované byty deklarovány jako bydlení pro studenty a pedagogy. Stavební úřad samozřejmě v kolaudačním řízení dohlédne na to, aby byly dodrženy podmínky a aby stavba byla užívána v souladu se stavebním povolením. Kolaudace bytů také nesmí předcházet kolaudaci školy a příslušných komunikací.


David Vodrážka
Starosta Prahy 13