Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Četla jsem v novinách, že letos vůbec nebudou kontejnery na objemný odpad. Je to pravda?

Četla jsem v novinách, že letos vůbec nebudou kontejnery na objemný odpad. Je to pravda?

Tato informace se skutečně v médiích objevila, už ale není pravdivá. Magistrát hl. města Prahy, který velkoobjemové kontejnery pro celé hlavní město vždy zajišťuje, letos začátkem roku oznámil, že z finančních důvodů nebude schopen tuto službu nadále hradit a že se tedy svoz velkoobjemových kontejnerů ruší. Tato informace způsobila v jednotlivých městských částech velký rozruch, protože velkoobjemové kontejnery jsou velmi využívané a mají důležitý preventivní význam proti vzniku černých skládek. Na setkání starostů 22 větších městských částí 11. ledna jsme byli v podstatě všichni zajedno, že budeme důrazně trvat na zachování svozu kontejnerů. Radní hl. města Prahy pro životní prostředí Petr Štěpánek, který se setkání starostů také zúčastnil, se nakonec rozhodl, že vyjde jasně vyjádřené vůli městských částí vstříc a zajistí pro velkoobjemové kontejnery finanční krytí. Pár dní nato magistrát oznámil, že pro hlavní město bude k dispozici celkem 1000 kontejnerů, což je výrazně méně než v předchozích letech. Jen v naší městské části bylo v loňském roce vyvezeno celkem 429 kontejnerů s velkoobjemovým odpadem. Z toho důvodu udělám vše pro to, aby avizovaný počet nebyl ze strany magistrátu konečný a aby v průběhu roku došlo k navýšení počtu kontejnerů.

V Praze 13 budou velkoobjemové kontejnery přistavovány v březnu, harmonogram svozu najdete v březnovém STOPu a na internetových stránkách www.praha13.cz. Rád bych ještě apeloval na všechny, aby kontejnery využívali jen k účelu, pro který jsou určeny. Rozhodně tam nepatří tříditelný, stavební ani nebezpečný odpad. Kontejnery také nejsou určeny pro odpad vzniklý podnikatelskou činností. Mimo termíny svozu využívejte prosím k odkládání velkoobjemového odpadu sběrných dvorů nebo dispečinkového svozu. Více se můžete dozvědět na straně 25 a v minulém STOPu.

Jaký je smysl stavebních prací u kostela ve Stodůlkách?


Prostor okolo kostela sv. Jakuba Staršího je historickým jádrem Prahy 13 a zaslouží si péči. Záměr zrekonstruovat schodiště a přístupovou cestu ke kostelu máme již delší dobu. V posledním čtvtletí loňského roku jsme dostali od magistrátu hl. města Prahy dotaci ve výši jednoho miliónu korun, kterou jsme se rozhodli věnovat právě na tento účel. Operativně jsme vyhlásili soutěž na dodavetele a v průběhu listopadu a prosince proběhla největší část stavebních prací. Schody ke kostelu byly zcela zrekonstruovány, byla zbourána stará opěrná zeď, vyměněna byla velká část dlažby na cestě od kostela k pomníku. Vzhledem k počasí byly některé dokončovací práce (např. oprava zdi okolo kostela) odloženy na jaro, kdy bude také provedena likvidace nevhodných dřevin a výsadba nové zeleně. Jsem přesvědčen, že provedené úpravy přispějí ke zkulturnění této historicky významné lokality.