Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Čtenářská soutěž únor

Podle množství správných odpovědí jsme usoudili, že naše první letošní otázka nebyla těžká. Uvidíme, jak si poradíte s únorovou otázkou a zda zase všichni správně určíte, k jakému hradu se váže obrázek Jana Babky.
Jedna z pověstí, vážících se k hradu, hovoří o třech čertech, po kterých zde zbyly Čertův vrch, Čertova věž a Čertova zeď. Pověst vykládá, že k čertům přijel jezdec, který s nejrychlejším z nich, rychlým jako myšlenka, uzavřel sázku. Jezdec chtěl mít postavenou zeď, která povede tudy, kudy chce, aby vedla, a tak rychle, jak bude jezdec uhánět na koni. Sázka končila zakokrháním kohouta. Čert sázku prohrál, jeho dílo tu však zůstalo.

Vznik hradu v Českém středohoří, na jehož jméno se ptáme, souvisí s osobou českého krále Přemysla Otakara II., z jehož podnětu vznikl ve 13. století v kraji i velký počet nových vesnic a také tři města. Řadí se mezi naše nejvýznamnější památky. Po roce 1621 hrad získal Albrecht z Valdštejna. V majetku Valdštejnů je tento hrad do roku 1932. Zvláště cenné je, že s výjimkou drobných úprav ze 17. století, prakticky nebyl přestavován. V roce 2007 ho ve svých 86 letech navštívila hraběnka Sofie Hartigová Valdštejnová.

V lednu správně odpověděli ti, kteří poznali, že obrázek Jana Babky se vztahuje k hradu Rábí, kde přišel Jan Žižka o druhé oko.


Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s Zličín získává:
Iva Halášková, Nové Butovice


Soutěžní otázky na únor:

  1. Po kom se jmenuje Kocianova ulice?
  2. Kdy a jak vzniklo Královské hlavní město Praha?
  3. Jakou cenu získal výherce Vánoční soutěže na tržišti Luka?

Správné odpovědi na lednové soutěžní otázky:

  1. Kolikáté narozeniny oslaví v dubnu herečka Zita Kabátová? Oslaví 95. narozeniny. 
  2. Kdo vystoupil 6. prosince na Adventním koncertu? Dita Stejskalová, Jiří Kubík, Smyčcové kvarteto Bohemian Symphony Prague, prof. Karel Prokop a Ludmila Pavlová.
  3. Která organizace má zkratku ASNEP? Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a
    jejich přátel.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:


Eva Baťková, Stodůlky.

Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. února na adresu redakce: Sluneční nám. 13, Nové Butovice, na stop@p13.mepnet.cz nebo faxem na čísla 251 619 236, 235 011 465.