Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pro potěšení nemocným dětem

Vpředvánočním čase uspořádala ZŠ Mládí besídku ve Spolkovém domě. Sami žáci přišli s myšlenkou vybírat dobrovolné vstupné a výtěžek věnovat na dobročinné účely. Účast rodičů a přátel školy byla hojná a program se líbil. Během vánoční besídky se tak podařilo vybrat téměř pět tisíc korun. Vybraná částka bude předána dětské onkologii ve FN Motol, kde pomůže potěšit malé pacienty. Děkujeme tímto všem účinkujícím i hostům besídky.

Jaroslav Vodička, zástupce ředitelky školy