Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Škola první pomoci

Ve FZŠ Mezi Školami se již druhý rok intenzivně věnujeme problematice ochrany zdraví a poskytnutí první pomoci. Spolupráce se Školou první pomoci, zastoupené diplomovaným záchranářem panem Robertem Kameníkem, začala vloni letním prázdninovým kurzem pro učitele. Většina pedagogických pracovníků tak získala osvědčení Zdravotník zotavovacích akcí. Škola první pomoci pro nás připravila i zajímavé přednášky pro žáky, doplněné praktickými cvičeními. Vyvrcholením byla letošní netradiční cvičná evakuace školy, pořádaná ve spolupráci se Školou první pomoci, Policií ČR, Ambulancí Meditrans, Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy a Spolanou Neratovice. Akce byla natolik přesvědčivá, že většina žáků do poslední chvíle netušila, že se jedná o nácvik. Po skončení evakuace probíhala v kinosále školy přednáška s ukázkou záchranářské výstroje, dále pak prohlídka záchranářské a hasičské techniky.

Jana Baroková