Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Svoz odpadu šetřící ovzduší

Ke zlepšení stavu ovzduší v Praze začínají přispívat i tři nová svozová vozidla odpadu s pohonem na zemní plyn (CNG), se kterými se nyní mohou Pražané setkávat především v centru města. Postupnou obměnou stávajících vozidel s naftovým motorem těmito vozy startuje ekologický projekt Děláme stále více pro Prahu a vaše plíce, který byl představen při slavnostním křtu ekologických vozů 16. ledna. Vozidla na plyn, do nichž jsou navíc zabudovány speciální prachové filtry, mají ve srovnání s naftovými zanedbatelné emise.

-mv-