Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Žádosti o kulturní granty do konce února

Rada MČ vyhlásila 3. prosince granty pro oblast kultury, sportu a využití volného času pro rok 2008. Opět jsou vyhlášeny dva programy: podpora pravidelné celoroční činnosti a spolupořadatelství MČ při organizování akcí pro občany Prahy 13. Uzávěrka pro příjem žádostí o granty je 28. 2. 2008. Žadatelé musí být zaregistrováni v Registru organizací volného času MČ Praha 13 a ještě před podáním žádosti zkontrolovat a aktualizovat všechny údaje uvedené v registru. Subjekty, kterým bude grant přiznán, musí nově uzavřít grantové smlouvy do 30 dnů po vyhlášení výsledků, jinak nárok na udělený grant zanikne. Vloni totiž tři obdarované organizace ani přes výzvy nepřišly smlouvy podepsat. Konzultace nebo pomoc při aktualizaci registrace a podání žádosti o grant poskytuji do 21. 2. na tel. 235 011 210 nebo e-mailu pardubickyb@p13.mepnet.cz.

Bohdan Pardubický, odbor kancelář starosty