Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jak bude probíhat rekonstrukce Mlejna a kde se budou mezitím konat kulturní akce?

Jak bude probíhat rekonstrukce Mlejna a kde se budou mezitím konat kulturní akce?

Celková rekonstrukce Kulturního domu Mlejn je nejvýznamnější stavební aktivitou městské části v letošním a příštím roce. Budova Mlejna byla dokončena před více než dvaceti lety - v květnu 1988. Stavba odpovídá době, ve které vznikala, má spoustu chyb a závad. Byly použity nevhodné materiály a zařízení, například nekvalitní a netěsnící vstupní dveře, které měly být původně umístěny v nějakých vnitřních prostorech. Celá budova má nevhodnou dispozici, je po dvaceti letech intenzivního provozu velmi opotřebovaná a neodpovídá současným nárokům na moderní kulturní zařízení. Rekonstrukce je rozdělena do několika etap.

V listopadu byla vybrána firma, která provede bourací práce v interiéru objektu, aby mohla být zahájena vlastní přestavba. Bourání začalo již koncem loňského roku a mělo by skončit v dubnu 2009. Současně se zpracovává prováděcí projektová dokumentace a připravuje se výběr dodavatele stavebních prací. Celá rekonstrukce by měla být dokončena do poloviny roku 2010.

Samozřejmě jsme nechtěli, aby program Mlejna, který je velmi pestrý a vyhledávaný obyvateli Prahy 13 i ostatními Pražany, musel být na dobu rekonstrukce přerušen. Většina pořadů, tedy divadelní představení pro děti, rockové i folkové koncerty, včetně pražských předkol Porty, se přesouvá do Spolkového domu v ulici K Vidouli ve starých Stodůlkách. Program bude tedy jen částečně utlumen, nadále ho budete pravidelně nacházet i na stránkách STOPu. Budeme velmi rádi, když zachováte Mlejnu svoji přízeň a návštěvnost i po dobu rekonstrukce.


K čemu slouží nově opravené hřiště u Fakultní základní školy Brdičkova?

Jde o hřiště pro hokejbal, což je moderní sport blízký lednímu hokeji s podobnými pravidly. Stejná je i výbava s tím rozdílem, že se nehraje na bruslích a s pukem na ledové ploše, ale ve sportovní obuvi s plastovým míčkem na pevném povrchu. V Praze 13 má hokejbal poměrně dlouhou tradici a úspěšný hokejbalový klub HC Kert Park Praha. Ten hrál a trénoval na hřišti v areálu FZŠ Brdičkova do roku 2004, pak se ale musel přesunout na Palmovku, protože hřiště rozměrově neodpovídalo novým pravidlům hokejbalu. V loňském roce se nám podařilo zajistit prostředky na rekonstrukci hokejbalového areálu. V posledním čtvrtletí 2008 byly provedeny nezbytné zemní práce, postaveny mantinely a střídačky, hřiště dostalo nový povrch a osvětlení. V únoru by měla proběhnout kolaudace a od jara by hřiště mohlo sloužit svému účelu. Hokejbalový klub, který ho bude mít v pronájmu, bude zajišťovat veškerou údržbu a současně se zavázal vést hokejbalový kroužek při FZŠ Brdičkova a pořádat akce pro děti z Prahy 13, např. přátelský hokejbalový turnaj mezi mužstvy z místních škol.