Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Soutěž pro mladé amatérské filmaře vyhlášena

 

Hlavní město Praha ve spolupráci s městskými částmi Praha 1 – 22 vyhlašuje amatérskou filmovou soutěž pro školy a organizace, které pracují s dětmi a mládeží. Soutěž AntiFetFest Praha 2011 aneb Jde to i jinak! je určena pro žáky II. stupně základních škol a studenty středních škol a odborných učilišť. Ústředním tématem obrazových snímků je rizikové chování (např. drogová závislost, kriminalita, šikana, rasizmus apod.). Pravidla soutěže, přihlášku a další informace najdete na www.antifetfest.cz
Uzávěrka přijímání přihlášek a soutěžních snímků je 31. března 2011. Kontaktní osobou pro soutěž v Praze 13 je protidrogový koordinátor Bc. Petr Syrový, tel. 235 011 453, e-mail: syrovyp@p13.mepnet.cz.