Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Soubor Geshem pomohl svými koncerty lidem v nouzi

Geshem znamená hebrejsky déšť. Pražský akapelový soubor Geshem chce být svým posluchačům vším dobrým, čím je déšť pro vyprahlou zem: osvěžením, povzbuzením, posílením i praktickou pomocí. A tak se zpěváci dohodli na programu Pomoc potřebným, v rámci kterého realizují benefiční koncerty pro charitativní a humanitární účely. Program byl veřejně vyhlášen 14. 12. 2010 na slavnostním koncertě desátého výročí souboru a získal podporu Magistrátu hl. m. Prahy.

Z celkového počtu 21 koncertů Geshemu v roce 2011 bylo 14 benefičních pro nejrůznější potřeby lidí v nouzi. Mohli bychom je rozdělit do 4 kategorií: benefice ve prospěch lidí handicapovaných a sociálně slabých, na podporu vzdělávání, na pomoc obětem živelných pohrom a na pomoc opravám zanedbaných památek.

Částka 140 000 korun, která se vybrala na výše uvedené účely, není velká. Přesto děkuji zejména všem zpěvákům souboru Geshem za jejich neutuchající nadšení pro zpěv i pro pomoc potřebným, kterou realizují zcela dobrovolně po svém běžném zaměstnání. Stejně tak děkuji všem posluchačům a příznivcům souboru nejen za vynikající atmosféru, kterou nám pomáhají vytvářet na koncertech, ale také za finanční příspěvky potřebným při benefičních koncertech. Poděkování patří Magistrátu hl. m. Prahy za podporu tohoto programu.

Marek Šlechta