Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Třetí rok integrace cizinců je za námi

 

Interaktivní divadelní představení na téma Nový spolužák (cizinec)

Čtenáři STOPu již jistě zaznamenali, že se radnice věnuje integraci cizinců. Důležitost integrace cizinců potvrzuje i fakt, že projekty, které po tři roky předkládáme na ministerstvo vnitra, byly doposud vždy podpořeny. A nejen ministerstvo vnitra, ale i některé pražské radnice (včetně magistrátu) si uvědomují, co pro ně nárůst počtu cizinců znamená. Pro zajímavost, v České republice žilo ke konci roku 2011 více než 434 tisíc cizinců, z toho přes 160 tisíc v Praze. Podle údajů Českého statistického úřadu byl podíl cizinců ve správním obvodu Prahy 13 v roce 2011 ve výši 15 %. To představuje 9 614 cizinců.

Ale zpět k integračnímu projektu. V roce 2012 jsme opět uskutečnili celou řadu aktivit, které byly zaměřeny na vzdělávání dětí i dospělých cizinců, pedagogů, na volný čas a informovanost. Projekt byl zahájen v květnu 2012 bezplatným doučováním ve čtyřech základních školách a opětovným spuštěním Otevřeného klubu Rozmanitý svět ve FZŠ Trávníčkova. Možnost doučování využilo 61 žáků základních škol. Klub Rozmanitý svět navštěvovalo 28 dětí. Koncem srpna byly na 3 základních školách zahájeny Prázdninové kurzy češtiny pro děti. Možnosti zlepšit se nebo někdy i poprvé se učit český jazyk využilo 59 dětí.

Od září do prosince se nově v prostorách Mléčného baru Bílá vrána v Kodymově ulici konal každé pondělí a středu od 18.30 do 20.00 nízkoprahový kurz češtiny pro cizince. Do kurzu, který byl tradičně lektorován pracovníky Centra pro integraci cizinců, se chodilo učit češtinu 59 dospělých cizinců. Součástí projektu byl také výchovně vzdělávací program pro děti ze základních škol, který zajišťovalo sdružení Divadelta. Zde se v 8 blocích prostřídalo 448 dětí z 1. a 2. stupně základních škol. Ve spolupráci s Centrem pro integraci cizinců proběhlo i podpůrné vzdělávání pedagogů. Workshop lektorských dovedností absolvovalo 15 učitelů. Poslední aktivitou projektu byla aktualizace webových stránek městské části v záložce věnované integraci cizinců.

Ke konci loňského roku se pak administrátoři projektu sešli se všemi partnery a pedagogy na závěrečném setkání, kde představili výsledky své práce v jednotlivých aktivitách. Mimo jiné zde byl představen budoucí směr projektu pro rok letošní, a to zaměřit se i na děti v mateřských školách.

Aleš Mareček, zástupce starosty