Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Děláte něco proti hernám? Nová pražská vyhláška zakazuje propagaci heren. Dohlíží na to radnice?

Máme samozřejmě zájem na tom, aby se vyhláška 10/2013 Sb. hl. města Prahy dodržovala a náš úřad kontrolu provádí.

V preambuli vyhlášky se píše, že smyslem opatření je ochrana před negativními vlivy loterií a jiných podobných her, ochrana sociálně slabých, snadno ovlivnitelných nebo duševně nevyzrálých osob před důsledky plynoucími z účasti na těchto loteriích. S tím plně souhlasím a osobně bych byl nejraději, kdyby bylo možné všechny herny úplně zrušit. Realita a právní stav v České republice však ukazuje, že tak rychle to nejde. Proto pokračujeme v trendu postupného omezování hazardu – do vyhlášky jsme navrhli zrušení šesti herních míst, hlavní město souhlasilo se zrušením pěti, takže v nové vyhlášce u nás zůstalo pouze 11 herních míst.

Velkým problémem je, že velkou část herních zařízení (např. tzv. videoloterní terminály – VLT) nepovoluje městská část, ale Ministerstvo financí. Uvedu jeden typický příklad. Mezi místy, kde už podle nové vyhlášky díky našemu návrhu není povoleno provozování loterií, je bar v ulici V Hůrkách. V minulosti tam byly stížnosti kvůli narušování veřejného pořádku. Náš úřad pro tento bar neobnovil povolení na výherní hrací přístroje a herna by měla skončit. Jenže Ministerstvo financí podle sdělení magistrátu prý zatím z kapacitních důvodů nemohlo ukončit povolení provozu VLT ve všech hernách. K faktickému zrušení herního místa tedy patrně dojde až někdy v průběhu tohoto roku, termín nebyl upřesněn.

Abych se ale vrátil k otázce, zda kontrolujeme dodržování zákazu propagace heren. Samozřejmě, že kontrolujeme. Náš ekonomický odbor, který má tuto problematiku na starosti, zkontroloval a průběžně kontroluje všechna herní místa. Nutno říci, že při kontrole nebylo zjištěno žádné porušení vyhlášky, které by vyžadovalo zahájení správního řízení. Vyhláška zakazuje reklamu na loterie, nabízení nebo oslavování loterií a jejich hraní, jakož i jinou formu propagace na veřejně přístupných místech vně budov, včetně billboardů. Provozovatelé heren zákaz propagace vesměs dodržují, přestože vyhláška úplně konkrétně neuvádí, co je ještě povoleno a co je zakázáno. Zmizely blikající nápisy a běžící texty zvoucí ke hře a nabízející hráčům akční slevy nebo drink zdarma ke hře, zmizely svítící čísla lákající výší jackpotu. Výrazné označení HERNA nebo KASINO ale zakázané není, naopak - každá tato provozovna musí být označena názvem, aby bylo zřejmé, co se zde provozuje.

Samozřejmostí je také zřetelné označení vchodu - ZÁKAZ VSTUPU OSOBÁM MLADŠÍM 18 LET. Herny musí mít navíc neprůhledná okna a dveře, aby kolemjdoucí neviděli dovnitř. Tuto zásadu všichni provozovatelé dodržují. Příslušné orgány kontrolují a budou nadále kontrolovat i dodržování dalších povinností provozovatelů heren a kasin - např. zajištění dohledu nad dodržováním zákazu vstupu osobám mladším 18 let. U kasin se kontroluje také to, zda je dodržována povinnost kontrolovat totožnost osob při vstupu do kasina, zda je vedena evidence návštěvníků a zda je monitorován prostor a uchovávány záznamy z kamer v souladu se zákonem. Kontroly heren bude provádět také Městská policie.

Ing. David Vodrážka

Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, tel. 235 011 212 nebo 235 011 202, e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz, internet: www.praha13.cz