Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Hrady a zámky objevované a opěvované

České a moravské hrady a zámky představují jedinečné, nenahraditelné kulturní dědictví. Výstava v Jízdárně Pražského hradu, přístupná pouze do 15. března, je více než prezentací naší tisícileté hradní a zámecké historie. Spojuje minulé s nejhlubším osobním přítomným. Když hned za středověkými karlštejnskými vraty, která pamatují kroky císaře Karla IV., čeká Kosmova kronika. A v té se poprvé objevuje praotec Čech a věštba kněžny Libuše. Jedinečná expozice vás vede historií českých zemí, deseti etapami reprezentovanými stovkami nejvýznamnějších a nejkrásnějších předmětů i symbolů své epochy ze sbírek hradů a zámků. Karlštejnský poklad, obrazy Mistra Theodorika, relikviář svatého Maura se svým strhujícím příběhem, hodnotou srovnatelný s korunovačními klenoty, mistrná okázalá barokní alegorie Pýchy z Kuksu od Matyáše Bernarda Brauna, romantismus 19. století „hradů spatřených“ v cestovním deníku Karla Hynka Máchy. Ale i moderní život počátku 20. století ilustrovaný automobilem Benz z roku 1913 Karla V. ze Schwarzenbergu ze zámku Orlík, mechanickým vysavačem z Hluboké nebo portrétem Mechtildy Lichnovské od Oskara Kokoschky z doby, kdy tvořil a žil u knížecího rodu Lichnovských na zámku v Hradci nad Moravicí. Mezi hlavní exponáty výstavy patří závěť prezidenta Masaryka, v níž definuje „demokratický“ hrad jako sídlo hlavy demokratického státu a dějiště demokratické státní reprezentace. Vstup je bezbariérový, otevřeno je denně od 10 do 18 hodin. Plné vstupné stojí 150 Kč, snížené 80 a rodinné 300 Kč. Více informací na www.npu.cz/hrady-objevovane.

Dan Novotný