Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nejzranitelnějším místem jsou okna

Nejzranitelnějším místem jsou okna

V minulém díle našeho seriálu o ochraně bytů před vloupáním jsme se zmínili o důležitosti zabezpečení oken. Věnovali jsme se rámu, okenním překladům a parapetům, okenním křídlům, závěsům, uzávěrům a kováním. Nyní se zaměříme na sklo, mříže a okenice.

Samotné sklo je nejslabším místem okenního prostoru. Běžně používané ploché sklo tažené nebo tabulové sklo plavené nezajišťuje dostatečnou ochranu. Pro zvýšení bezpečnosti prosklených ploch doporučujeme používat výhod bezpečnostních fólií a bezpečnostních vrstvených nebo tvrzených skel.

Bezpečnostní fólie je tvořena vrstvami polyesterového filmu, tloušťky 50 až 400 mikronů, je čirá a naprosto průhledná. Propustnost světla se pohybuje okolo 90 %. V případě úderu do skleněné tabule ošetřené bezpečnostní fólií zůstává popraskané sklo nalepené na fólii. Fólie se lepí na vnitřní stranu skla a musí zasahovat až po okraj skla do tzv. polodrážky okenního křídla.

Bezpečnostní fólie přináší následující výhody:

 • Zpomaluje postup zloděje.
 • Zamezí prohození předmětů (dlažební kostky).
 • Chrání proti účinkům tlakové vlny při výbuchu.
 • Zpomaluje šíření požáru.
 • Je vhodným a účinným filtrem UV záření.

Používají se i tenčí fólie, které mají především ochránit osoby před pořezáním – při rozbití nehrozí vysypání střepů.

Bezpečnostní tvrzená skla jsou vyráběna technologií, která zajišťuje v celé ploše skla trvalé pnutí. Vnitřní pnutí skla po překročení pevnostních mezí způsobí, že se sklo rozpadne na velké množství drobných neostrých úlomků.

Výhody těchto skel:

 • výšená mechanická pevnost (až 5x oproti obyčejnému plochému sklu).
 • Zvýšená tepelná odolnost a odolnost proti tepelným změnám.
 • Zvýšená odolnost proti nárazu (až 3x oproti obyčejnému plochému sklu).
 • Bezpečnost při lomu.

Tvrzená bezpečnostní skla se například používají u dveřních výplní vnitřních dveří či výplní nejrůznějších otvorových konstrukcí staveb. Při destrukci těchto výplní nedochází ke zranění osob. V praxi se dále využívají bezpečnostní vrstvená skla. Jde o skla vyráběná technologií lepení skel a vinylbutyralových fólií ve vrstvách, například sklo-fólie-sklo.

Výhody takto upravených skel:

 • Poskytují ochranu osob před zraněním v případě rozbití skla a ochranu předmětů před poškozením, proti krádežím a násilným útokům.
 • Snižují oslnění, odráží teplo, absorbují zvuk, redukují prostup UV záření.

Mezi bezpečnostní vrstvená skla lze zařadit i skla odolná proti střelným zbraním, která lze využít například při zasklívání suterénů obydlí apod. Ke zvýšení ochrany oken zejména u rekreačních objektů se používají okenice, které se dělí podle konstrukce (otevírací, odnímatelné), umístění (vnitřní, vnější), uzávěru (uzamykací, uzavírací) a materiálu (dřevěné, plechové). Do rizikových okenních prostorů v přízemí je vhodné montovat především pevné mříže.

Základními požadavky na tento typ mříží jsou zejména:

 • Pevnost (mříže se nesmějí prohnout a tyče mříží roztáhnout). Spoje tyčí (prutů a příčníků) nesmějí být rozebíratelné. Nejlepší spojení tyče je svarem.
 • Ukotvení (většinou jsou do zdi zasazeny přímo pruty a příčníky mříže). Aby mříž mohla odolat vytržení, je žádoucí, aby byla hloubka ukotvení okolo 14 cm.
 • Velikost ok (musí zamezit prolézání). Vzdálenost mezi vertikálními pruty má být proto 10 cm a největší vzdálenost mezi horizontálními příčníky 20 cm. Minimální průřez se doporučuje 3,2 cm2.

Nadstavba – elektronika

Účinnost mechanických zábranných prostředků při ochraně oken a dveří umocňuje instalace elektronických zabezpečovacích systémů. Sem patří například detektory, ústředny, signalizační zařízení, přenosové prostředky a PCO.

Tomáš Koníček, odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra