Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zápis do Církevní mateřské školy Srdíčko, Podpěrova 1879/2

Zápis se uskuteční v pondělí 23. března od 14 do 17 hodin v prostorách mateřské školy. Rodič (popř. zákonný zástupce) s sebou přinese občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněnou přihlášku do CMŠ spolu s přílohami. Tiskopisy a bližší informace naleznete na www.cms-srdicko.cz. Zapisované dítě rodič přivede k zápisu.

Eva Kuchyňková, ředitelka školy