Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Čtenářská soutěž únor

Křížovka: Měsíc únor je nejkratším měsícem ze všech, má jen 28 dní. Ale letošní rok je rokem přestupným, takže tentokrát má o ..... TAJENKA.


Správné odpovědi z ledna:

Křížovka – BALTAZAR

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají:

v hodnotě 357 Kč – Blanka Váchová, Nové Butovice v hodnotě 238 Kč – Tereza Lencová, Luka

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:

Eliška Sedláková, Luka
Lenka Friedrichová, Skršín
Petr Vošta, Lužiny

Soutěžní otázky na únor:

 1. Kdy se bude konat dětský folklorní ples?
 2. Komu pomohl bazárek ve ZŠP a ZŠS Lužiny, Trávníčkova 1743?
 3. Kolik lidí běželo za Ježíškem na Makču Pikču?


Správné odpovědi na lednové otázky:

 1. Kdy se uskutečnila akce s názvem Červená stužka?
  Akce s názvem Červená stužka se uskutečnila 1. 12. 2015.

 2. Jaké výročí bude v letošním roce slavit organizace PROSAZ?
  PROSAZ bude letos slavit 25. výročí od založení organizace.

 3. Na kdy je stanoven zápis do prvních tříd?
  Zápis do prvních tříd byl stanoven na čtvrtek 21. 1. a na pátek 22. 1. 2016.


Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:

Zdenka Buriánová, Luka

Tajenku křížovky a odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. února na adresu redakce:

ÚMČ Praha 13, redakce STOPu, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13, fax: 251 619 236, 235 011 465 nebo na e-mail: soutez@p13.mepnet.cz.

Připravila Petra Fořtová