Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Husovy stopy

Naše FZŠ Mezi Školami se stala součástí projektu, který má netradiční formou připomenout šestisté výročí od upálení jedné z největších osobností našich dějin – mistra Jana Husa. Na tuto z pohledu historika významnou událost reagovala v závěru roku 2015 i naše škola, která se u příležitosti tohoto výročí zapojila do vzdělávacího programu „Hus, jak ho neznáte“. V prostorách chodby před učebnou dějepisu byly nalepeny stopy vyjadřující základní hesla Husovy idey (víra, pravda, čistota, svoboda, důstojnost, odvaha, úcta, pokora, odpuštění, radost, láska, věčnost). Tyto stopy pak ukončuje slogan „Šest set let žije mezi námi“, jenž odkazuje právě na Husovo učení. Žáci v rámci kapitol a hodin spojených s obdobím Jana Husa dostanou další materiály, které by měly usnadnit pochopení Husovy myšlenky, která se v období 15. století nesetkala s pochopením tehdejšího výkladu víry. Závěrem už zbývá jen doufat a věřit, že naše škola může uspět v soutěži spojené s tímto vzdělávacím programem. Na její výsledky si však musíme ještě pár dnů počkat.

Tomáš Malík