Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nabídka specializovaných tříd

Fakultní základní škola Brdičkova 1878 na Lužinách plánuje ve školním roce 2016/2017 otevřít následující specializované třídy: jazykovou – druhým cizím jazykem je francouzský nebo německý jazyk, sportovní se zaměřením na volejbal, počítačovou, matematickou a výtvarnou. Všichni žáci a rodiče, kteří chtějí kvalitní školu se zkušenými a vstřícnými učiteli, jsou u nás vítáni. Bližší informace o zaměření tříd a vyučovaných předmětech najdete na webových stránkách školy www.fzsbrdickova.cz. Termín odevzdání přihlášek je do 22. 4. Přijímací zkoušky do těchto tříd se konají v pondělí 25. 4. a 2. 5. ve 14.00 hod.

Kamila Hubalovská