Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Skupinová párová terapie

Multipárová terapie je program pro páry, které se potýkají s častými konflikty a hádkami či vzájemným ponižováním a urážkami. Jedná se o partnery, kteří nezvládají svoji agresi vůči sobě navzájem nebo svým blízkým a chtějí tento problém řešit. Právě jim nabízí SOS centrum Diakonie ČCE – SKP v Praze v rámci projektu Stop násilí ve vztazích skupinovou párovou terapii. Ta využívá vzájemného sdílení zkušeností ve skupině a vzájemné podpory lidí s podobnými problémy. Tuto službu v současné době nabízí ve formě víkendové terapie. Program je pro účastníky zdarma. Více na www.nasilivevztazich.cz, www.soscentrum.cz, www.skp.diakonie.cz. Zájemci o terapii mohou kontaktovat  pracovníky SOS centra na tel. číslech 222 514 040, 777 734 173, 608 004 444 nebo na vztahy@diakonie.cz.

Lenka Černá