Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Svět nevidomých

Ve FZŠ Trávníčkova se nedávno objevili nezvyklí návštěvníci – dvě border kolie a zlatý retrívr. Pejsci doprovázeli své nevidomé majitelky ze sdružení Beluška, které přišly seznámit děti prvního stupně se svým světem.
Pohybovat se bezpečně v mléčné mlze či v úplné tmě, spoléhat na své zbývající smysly a slepeckou hůl není jednoduché. O tom se přesvědčily děti nasazením různých brýlí, které dokázaly napodobit některé druhy zrakového postižení. Asi největším překvapením byl přístroj rozeznávající barvy, mobil s hlasovým výstupem a maličká pomůcka, díky které můžete bezpečně lít vodu do hrníčku. Seznámily se také s Braillovým písmem a prohlédly si Slabikář pro nevidomé prvňáčky. No a pejsci? Nestačili jsme se divit, co všechno musí umět. Dokonce zvedali spadané mince.
Díky paní Ireně a jejím kolegyním dnes děti vědí, jak nevidomým pomoci a jak se chovat k jejich psům. Také lépe rozumí větě, kterou často slyší – chraňte si své oči.

Dagmar Říhová