Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zpívání na Tři krále

V pondělí 4. ledna se ve Středisku sociálních služeb Prahy 13 uskutečnil Tříkrálový koncert pro Lukáše. Koncert se koná každoročně, stává se příjemnou tradicí a tento byl již čtvrtý v pořadí. Posluchače v úvodu přivítali zástupce starosty Pavel Jaroš a vedoucí odboru sociální péče a zdravotnictví Helena Volechová. Místostarosta Pavel Jaroš všem seniorům úvodem popřál jménem vedení městské části hodně zdraví a štěstí v novém roce. Účinkující dětské sbory Klíček a Notečka z FZŠ Mezi Školami v počtu 29 dětí pak pod vedením sbormistryně Aleny Panochové ve 40 minutovém pásmu zazpívaly přítomným seniorům vánoční písně a koledy. Na závěr si všichni společně zazpívali tradiční koledu My tři králové jdeme k vám. Koncertem si senioři i děti připomněli den, kterým končí Vánoce. Všichni si vzájemně slíbili, že si napřesrok zpívání opět zopakují. Je na místě vyjádřit poděkování všech přítomných a pochválit FZŠ Mezi Školami za talentované hudebníky, kteří si najdou čas pro seniory, aby je potěšili a rozdávali jim radost.

Jiří Mašek, ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13