Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pražské přívozy

Už v roce 1222 vlastnila Vyšehradská kapitula obec Podolí s dvorem a právem přívozu. Historie jich uvádí od 15. století na Vltavě od Zbraslavi až do Podbaby přes 40. A pouhých sto metrů chybí korytu Vltavy, aby dosáhlo na území Velké Prahy čtyřiceti kilometrů. Spojovaly oba vltavské břehy zejména tam, kde nevedly mosty. Kde byla doprava přívozy nejintenzivnější, byly později postaveny mosty, které je nahradily. Praha jich má dnes na svém území celkem 18. Kdo přívozy provozoval? Většinou pražské obce, ale po roce 1949 většinu z nich převzal, ač je to k neuvěření, komunální podnik Lázeňská a rekreační služba a od roku 1965 Pražské lázně. V socializmu bylo ale možné úplně všechno. I lazebníci s kapitánskými zkouškami. Dnes jsou sice pražské přívozy na Vltavě alternativou v povrchové dopravě, ale spíše slouží turistům i nám při poznávání metropole z jiného pohledu. V současnosti je sedm (resp. šest) přívozů integrováno do hromadné dopravy za stejných přepravních podmínek jako třeba metro. I s tím kolem zdarma. Jízdenku je možné zakoupit přímo u převozníka. A všechny jsou takřka bezbariérové.

V Sedlci (P1) a v Podbabě (P2) jsou celoroční, ostatní fungují od dubna do října. Některé už od půl šesté ráno a většinou do 20.00 – 22.00. Přívoz P3 vede od Lihovaru na Veslařský ostrov, P5 z Císařské louky na Výtoň a na Náplavku Smíchov, P6 z Lahoviček k Nádraží Modřany a P7 z Pražské tržnice přes ostrov Štvanice na Rohanský ostrov. Loni na podzim přibyly do flotily 3 nové „šífy“. S ptačími jmény (jak od Podskaláků) vnesli Břehule, Břehouš a Ledňáček takřka kompletní standartizaci s krytou kormidelnou a 12-místným prostorem i pro kočárky a kola. Osmý přívoz na Kazíně zatím není součástí integrované dopravy. A kolik lidí ročně převezou? Kdo by řekl, že loni to bylo přes 400 000 osob. Podrobné informace a jízdní řády najdete na www.ropid.cz/privozy.

Dan Novotný