Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zápis do Základní školy Lužiny

Zápis do 1. ročníku Základní školy Lužiny, Trávníčkova 1743 pro žáky s mentálním postižením, autismem, více vadami se koná v úterý 11. 4. od 13.00 do 17.00 v 1. patře školy – vchod ze školního hřiště. Různorodým vzdělávacím potřebám jsou přizpůsobeny různé varianty vzdělávacích programů. K zápisu se dostavte s dítětem, vezměte s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a doporučení speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny. V odůvodněných případech lze domluvit individuální náhradní termín zápisu. Dotazy na tel. čísle 235 522 156. Více informací získáte také v rámci Dne otevřených dveří, který škola pořádá 2. března od 8.00 do 11.40 hodin.

Věra Kozohorská, ředitelka školy