Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zkoušky bez stresu

Začátkem prosince proběhlo na kroužku karate DDM Stodůlky předávání diplomů za složení zkoušek na vyšší stupně karate dětského programu školy Moderního sportovního karate Emeskai.

Namísto klasických zkoušek, u nichž je žák značně stresován, používáme v průběhu všech tréninků mezi jednotlivými zkouškami aktivní testovací školení.

Na kroužku karate se děti učí základům etikety v bojových sportech a základům všeobecné sportovní přípravy pro bojové sporty. Vše probíhá zábavnou formou pomocí her a soutěží, kdy je kladen důraz na prožitek a přiměřenost tréninku pro danou věkovou skupinu dětí.

Kroužky karate probíhají vždy v pondělí. V ZŠ Bronzová od 14.00 do 15.20 pro děti 7–12 let a v DDM Stodůlky od 17.30 do 18.20 pro děti 6–9 let a od 18.30 do 19.20 pro děti 10–15 let. Na všechny kroužky přijímáme od 2. pololetí nové členy. Podrobnější informace najdete na www.ddmstodulky.cz, kde je možné se i přihlásit.

Miloslav Motl, držitel III. Danu karate