Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Co se staví na pozemcích kolem Makra?

Pane starosto, zaznamenal jsem čilý stavební ruch na pozemcích kolem Makra. Nikde jsem nezjistil, co přesně se zde staví?

Jde hned o dva stavební projekty, které ale svým umístěním nespadají do katastrálního území Prahy 13. Jde o katastrální území Řeporyje, kde správní řízení, tzn. například stavební povolení, uděluje Odbor stavební MČ Praha 13, pod který Řeporyje spadají.

První ze stavebních projektů má název Malá Řepora. Stavební záměr bude obsahovat 56 rodinných domů (38 dvojdomů a 18 řadových domů) včetně garáží a nachází se na volných pozemcích mezi ul. Jáchymovská, Jeremiášova a Jinočanská spojka za objektem Makra. Stavební pozemky jsou dnes nezastavěné. Nachází se zde vzrostlá zeleň a jedná se o místo, které je vedeno jako zemědělské pole. Podle územního plánu je plocha určena k zastavění v režimu OV-C, což znamená všeobecně obytná plocha. Bytová zástavba, která lemuje Jeremiášovu ulici, má postupně přecházet do solitérní vilové zástavby. Součástí území je i vyčleněná plocha pro výstavbu základní školy a sportovní vybavenost. Celým územím bude procházet parkově upravený pás zeleně s retenčními jezírky a chodníky pro pěší. Pro tuto stavbu bylo vydáno stavebním odborem územní rozhodnutí v červnu 2013. Druhý z projektů má název Obytný soubor Jeremiášova, je situován do mírného svahu a nachází se mezi Billou a Makrem na straně jedné a pozemky s plánovanou nízkopodlažní zástavbou rodinných domů na straně druhé. Ze severu sousedí s Jeremiášovou ulicí. Záměr počítá s 10 samostatnými bytovými domy, ve kterých budou zbudovaná parkoviště pro rezidenty v suterénech těchto domů.

V současné době se projekt realizuje. Předpokládáme, že výstavba bude dokončena v červnu roku 2020.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13