Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Výsledky národního testování SCIO 2021

Žáci 9. tříd ZŠ Kuncova se každý rok v listopadu zapojují do národního testování SCIO z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Vloni se do testování zapojilo více než 16 700 žáků a studentů ze 499 škol a víceletých gymnázií z celé České republiky. Ve všech testovaných oblastech byly výsledky žáků čtyř tříd 9. ročníku ZŠ Kuncova nadprůměrné.
V českém jazyce zaznamenalo 89 žáků 67% úspěšnost a naše škola se tak zařadila mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování v ČR.
On-line test z matematiky psalo 85 našich žáků. Dosáhli 66% úspěšnosti a jejich výsledky byly o 16 % nad průměrem všech základních škol.
V obecných studijních předpokladech dosáhlo 74 žáků našich 9. tříd úspěšnosti 62 %, což je o 13 % výše, než byl průměr u žáků zúčastněných základních škol.
Z celkového hodnocení vyplývá, že výsledky našich žáků jsou z českého jazyka i z matematiky na skutečně vysoké úrovni, učitelé s potenciálem žáků velmi dobře zacházejí a ti pracují nad svoje možnosti. Každý žák obdržel individuální zprávu s rozborem, jak si v jednotlivých oblastech vedl a jaké má předpoklady pro studium na střední škole.
Všem zúčastněným žákům blahopřeji a děkuji jim za skvělou reprezentaci naší školy. Za výbornou pedagogickou práci děkuji všem vyučujícím matematiky, českého jazyka i dalších předmětů v 9. ročníku.

Pavel Petrnoušek, ředitel školy