Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program oslav 110. výročí založení SDH Třebonice

9–10 hod. prohlídka požární zbrojnice,

10–10.30 hod. průvod obcí a kladení věnce,

10.30–11 hod. seřazení techniky,

11–12.30 hod. ukázky požárního sportu,

12.30–13.30 hod. příprava Valné hromady a prohlídka techniky,

13.30–16.30 hod. Valná hromada. Po jejím ukončení posezení s hudbou.