Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Blahopřání

V červenci oslavila 70. narozeniny naše bývalá kolegyně, ředitelka MŠ Hostinského, Hana Bošinová. Chtěla bych jí jménem všech ředitelek MŠ popřát hodně zdraví a ještě dlouhé roky strávené s rodinou a vnoučaty. Moc na ni vzpomínáme.

M. Pazderová