Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Co se děje ve škole na Lužinách?

Učitelé ZŠ praktické a ZŠ speciální Lužiny v Trávníčkově ulici připravili pro své žáky projekt Ekologie není jen slovo – zlepšujeme životní prostředí ve škole na Lužinách a jejím okolí, na který škola získala dotaci v rámci Rozvojového programu MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách v roce 2008. V průběhu projektu, který byl realizován v období května až srpna, se uskutečnila celá řada akcí a aktivit. Odpolední a víkendové akce byly určeny nejen žákům, ale také jejich rodičům, sourozencům a kamarádům. Byla to především ekologická odpoledne, která nesla vždy svůj název a byla různorodě zaměřená – např. cílem odpoledne s názvem Žlutá, modrá, zelená - co to pro nás znamená? bylo osvojení zásad třídění komunálního odpadu, další bylo zaměřeno na výtvarné techniky s cílem vyzdobit venkovní prostory školy, odpoledne nazvané Žlutá, modrá, zelená, už víme, co to znamená! se neslo v duchu dětské pouti, kdy účastníci plnili různé úkoly za využití vhodných odpadových materiálů jako pomůcek. Součástí projektu byli také odpolední vycházky - první do Botanické zahrady v Tróji nazvaná Výlet do tropů, další do Dendrologické zahrady v Čestlicích pojmenovaná Cesta za květinou. Uskutečnili jsme též sobotní celodenní výlet do Zoologické a botanické zahrady v Plzni a zdejšího Dinoparku. Ve znamení probíhajícího projektu se nesly i pobyty dvou skupin žáků na turistických kurzech v Trhové Kamenici a v Bukovci. Kromě těchto zábavných akcí žáci pod vedením pedagogů provedli průzkumnou sondu, jejímž cílem bylo zmapovat úroveň třídění komunálního odpadu běžnými obyvateli. V rámci výuky jsme jako součást projektu realizovali dva projektové dny. První, s názvem Co se skrývá v odpadkovém koši? A druhý Já, malý zahradník. Ten si kladl za cíl zlepšení květinové výzdoby v interiéru školy. Z dotace projektu jsme také nakoupili nádoby odpovídajících barev na tříděný odpad a pořídili kompostér, abychom mohli správně nakládat i s biologickým odpadem ze školního pozemku.

Počínajícími prázdninami projekt neskončil. O prázdninách se ve škole každé pondělí scházeli zájemci z řad žáků se svými učiteli a starali se o rostliny na školním pozemku, květiny ve třídách a také o pořádek a čistotu v okolí školy.

Věra Kozohorská, zástupkyně ředitele