Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

HARMONOGRAM MOBILNÍHO SBĚRU NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

Speciální automobil firmy A.S.A. s.r.o. zastaví pokaždé na 20 min. na uvedených stanovištích, kde mohou obyvatelé MČ Praha 13 v určenou dobu odevzdat rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky, oleje a tuky, barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky, nepoužitelná cytostatika a léčiva *, baterie ** a akumulátory, odpad obsahující rtuť. Aktuální informace naleznete na www.asa-cz.cz nebo na www.praha-mesto.cz. Další informace vám poskytnou pracovníci OŽP na tel.
č. 235 012 470.

Datum: 25. 9. 
Ul. 5. máje (proti domu č. 325) 15.00–15.20  
Ul. Živcových (točna autobusu) 15.30–15.50 
Ul. Běhounkova
x Dominova
(parkoviště u č. 2463) 16.00–16.20  
Suchý vršek (parkoviště proti domu č. 2101) 16.30–16.50  
Ul. Petržílkova (parkoviště proti domu č. 2267) 17.00–17.20  
Ul. Bašteckého (parkovací záliv u garáží) 17.40–18.00  
Ul. Janského (parkovací záliv proti č. 2211) 18.10–18.30  
Ul. Janského (parkovací záliv u lékárny) 18.40–19.00  


* Nepoužitelná cytostatika a upotřebené léky, použité injekční stříkačky, použité injekční jehly od diabetiků mohou občané odložit ve všech lékárnách na území hl. m. Prahy.
**Upotřebené baterie a monočlánky lze odložit ve všech základních a středních školách a na úřadě městské části.