Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Posvícení a oslava 25. výročí ve Večerníčku

Koncem sedmdesátých let se začalo v příměstské části Prahy stavět sídliště a k němu i občanská vybavenost. Tak mezi jinými byla postavena a v září 1983 slavnostně uvedena do provozu i naše mateřská škola. Původně byla plánována jako čtyřtřídní pro 120 dětí. Velmi brzy se však ukázalo, že kapacita školky nestačí, proto byly otevřeny další 2 třídy.

O děti se v té době staralo 18 zaměstnankyň. Školou za 25 let prošlo celkem 1 600 dětí. V průběhu let děti absolvovaly školy v přírodě, plavecké kurzy, návštěvy divadel, výlety, účastnily se různých soutěží (pěvecké, výtvarné, sportovní).

Čas plynul, doba se změnila a s ní i naše školka. Z důvodu pracovně vytížených rodičů, kteří nemají babičku na hlídání, nabídla mateřská škola od září 1997 své služby: otevřela třídu s celotýdenním a prodlouženým provozem. Otevřením této třídy dostala mateřská škola i své nové jméno Večerníček.

Pětadvacetiletou historii si připomeneme výstavou fotografií, dětských prací a prohlídkou školy. Součástí oslav bude i setkání s představiteli naší obce, rodinná soutěž o nej….posvícenskou dobrůtku a zábavné odpoledne plné her a písniček završí večer s kytarou u táboráku.
Všichni víme, že na pobyt strávený v mateřské škole dítě často vzpomíná i po letech, proto se snažíme, aby čas, který u nás děti prožijí, byl pro ně radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i dalšího vzdělávání.

Srdečně zveme všechny bývalé absolventy, jejich rodiče i zaměstnance na oslavu, která proběhne dne 18. září od 15 hodin.

Kolektiv zaměstnanců