Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Poznejme svět handicapovaných

S jakými problémy se setkávají handicapovaní spoluobčané při běžném pohybu ulicemi města? To měla zdravým lidem přiblížit akce Jiný svět?, kterou ve dnech 11. a 12. června uspořádala na Slunečním náměstí Obvodní ředitelství Městské policie Praha 13 a Praha 2, za podpory organizací osob s postižením, Prahy 13 a řady dalších partnerů. Téměř 1300 žáků místních škol i kolemjdoucích zhlédlo ukázky výcviku vodících a asistenčních psů, tlumočení do znakové řeči a základů první pomoci. Hlavně si ale mohli na vlastní kůži vyzkoušet orientaci v terénu za pomoci slepecké hole nebo pohyb na invalidním vozíku a mnozí byli překvapeni, že to opravdu není snadné.

Samuel Truschka