Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubu seniorů září 2008

Klub seniorů I (pondělí 13–16 hod.)1. 9.
Opět v klubu.
Příprava programu na další rok. Svatava Bulířová

8. 9.
Káva o čtrnácté (vzpomínáme na prázdniny. Svatava Bulířová
Německá konverzace. Jarmila Hlinovská

15. 9.
Bingo Slávka Augustinová
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

22. 9.
Letošní zkušenosti z léčeb. pobytu v našich lázních účastníci
Anglická konverzace - cvičení paměti Josef Mžika

29. 9.
Kulturní památky - Vrchotovy Janovice Anna Háková, Jiřina Focherová
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

Mgr. Svatava Bulířová, vedoucí klubu, tel. 251 623 165

Klub seniorů II (úterý 13-16 hod.)

2. 9.
První setkání po prázdninách při kávě

9. 9.
Informace před odjezdem na další ozdravný pobyt do Soběšic - smích, nejlepší lék

16. 9.
V Soběšicích

23. 9.
Zacvičíme si - četba z knihy - pí Čejkpová

30. 9.
Co na jazyku - slova, která neznějí moc srozumitelně

12. 9.
Lodní výlet se starostou - pozvání pro 12 členů klubu, výlet parníkem Hamburg

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603


Klub seniorů III a Svaz postižených civilizačními chorobami

3. 9.
Jak jsme prožívali dovolené výbor SPCCH

10. 9.
Provázet astrologií nás bude astrolog Petr Messany

17. 9.
Ochrana přirozené výživy Jana Brzobohatá

26. 9.
Beseda Co je nového v Praze Míla Vrbatová

Výbor SPCCH se těší na naše členky, seniorky a věří, že se budeme scházet každou středu odpoledne v hojném počtu.

Jana Brzobohatá, ved. klubu, předsedkyně SPCCH, tel. 251 623 230


Klub seniorů a přátel Vidoule

Naše první poprázdninové setkání bude ve znamení vzpomínek na prožité letní měsíce a také příprav. Pohovoříme o tom, jaký program nás bude na následujících setkáních čekat a zauvažujeme, zda letos neuspořádáme ještě jedno setkání rodáků. 30. září nás čeká divadelní představení, takže především příznivci herečky Simony Stašové si určitě přijdou na své.

Připomínám, že všechny informace o činnosti našeho klubu najdete ve vývěsní skříňce, která je umístěna na pozemku pana Křivohlavého (na místě bývalého obchodu).

Scházíme se pravidelně každý poslední čtvrtek v měsíci ve 14.30 hodin.

Alena Heltová, vedoucí klubu, tel. 251 623 225 (po 19. hodině)


Svaz diabetiků ČR- Územní organizace pro Prahu 5, 13, 16 a 17

3. 9.
Poradní den – posezení u kávy, dotazy přítomných

8.–19. 9.
Rekondiční pobyt v Janských Lázních

24. 9.
Členská schůze

Všechny akce se konají v Domě seniorů Lukáš v Trávníčkově ul. 1746, setkání začínají v uvedené dny vždy od 16 hod.

Jaroslav Pulchart, předseda ÚO, tel. 603 917 405