Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sport pro všechny v TJ Sokol Stodůlky

Po letních prázdninových měsících zahájil oddíl SPV opět svoji činnost. Cvičí se ve 2 tělo-cvičnách, a to v pondělí v naší tělocvičně TJ Sokol Stodůlky, ve čtvrtek v pronajaté tělocvičně v ZŠ Kuncova. Obě cvičení jsou večerní a jsou určeny pro ženy. Cvičí se aerobic, pilates, power joga, kalanetika. V pondělí se zúčastňuje cvičení v průměru 15 žen, které jsou členy naší TJ. Cvičení v ZŠ Kuncova je určeno pro všechny zájemkyně. Protože se tělocvična pronajímá, je poplatek za 1 hodinu 40 Kč. Naše cvičitelky si rozšiřují vzdělání na různých kurzech, což se následně projevuje v nabídce cvičení i ve zvýšení zájmu o tyto hodiny.

Miloslava Šejvlová, vedoucí SPV