Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Tenis jako mimoškolní aktivita

Máte doma syna či dceru, kterým byste rádi vybrali nějakou zájmovou činnost, která je bude bavit a zároveň je obohatí o spoustu užitečných zkušeností? V tomto případě tu pro vás máme tenis, který podporuje celkový rozvoj dítěte od pohybových až po psychické schopnosti. Tenisová škola Tallent pořádá tříměsíční tenisové kurzy pro kluky a holky od 5 do 18 let. Nejdůležitějším rysem jejich tréninků je snaha o zapojení všech dětí po celou dobu tréninkové hodiny. Tenis se zde učí nejen úzký okruh talentovaných s perspektivou uplatnění v závodním tenise, ale i ti, kteří se mu chtějí věnovat pro radost a potěšení plynoucí z této krásné hry. Tréninky v Praze 13 probíhají dvakrát týdně při ZŠ Klausova na Velké Ohradě. Vybraní hráči reprezentují tenisový oddíl TCTŠ TALLENT v přeborech družstev mládeže. Podzimní čtvrtletí začíná 29. září. Více na www.tallent.cz, 224 815 871, 603 527 172.

Roman Spousta